Voorzorg, preventie en aansprakelijkheid

Dit boek heeft enerzijds betrekking op de vraag hoe de besluitvormers, de rechters en de mensen op het terrein bij het uitstippelen van het veiligheidsbeleid dienen om te gaan met het gebrek aan eenduidige wetenschappelijke analyses over gezondheidsrisico’s.
Anderzijds besteedt de auteur uitgebreid aandacht aan de nieuwe uitdagingen als gevolg daarvan voor het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht.

Auteur(s):
Steven Lierman
boek | verschenen | 1e editie
augustus 2004 | 605 blz.

Hardback
€ 145,-


ISBN 9789050953955

Inhoud

Bekroond met de Fernand Collin-Prijs 2006

De risicomaatschappij stelt voortdurend nieuwe uitdagingen. Vanuit een juridische invalshoek bestaat daarom een grote behoefte aan een algemeen referentiekader om de veiligheid van hoogtechnologische activiteiten te beoordelen, in het bijzonder bij wetenschappelijke onzekerheid over de gezondheidsrisico’s van een bepaalde toepassing of een bepaald product.
Het voorzorgsbeginsel legt daarin nieuwe klemtonen.
Dit boek heeft enerzijds betrekking op de vraag hoe de besluitvormers, de rechters en de mensen op het terrein bij het uitstippelen van het veiligheidsbeleid dienen om te gaan met het gebrek aan eenduidige wetenschappelijke analyses over gezondheidsrisico’s.
Anderzijds besteedt de auteur uitgebreid aandacht aan de nieuwe uitdagingen als gevolg daarvan voor het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht.
Het boek richt zich tot eenieder wie de verhouding tussen recht en risico aanbelangt en in het bijzonder tot juristen, artsen en beleidsmakers.
Door het multidisciplinaire karakter wijst het boek heel concreet de pijnpunten aan waarmee beleidsmakers, maar ook rechters en gerechts- deskundigen worden geconfronteerd. Hiervoor worden praktische oplossingen voorgesteld.

Het resultaat is een studie bestaande uit drie delen.
Het eerste deel bevat een uitgebreide risicoanalyse van de medische toepassingen van ioniserende straling.
In een tweede deel komen de nieuwe tendensen in het gezondheidsbeleid aan bod. De auteur bespreekt achtereenvolgens de invloed van het voorzorgsbeginsel en de evolutie naar integrale kwaliteitszorg in de ziekenhuiscontext.
In het derde deel behandelt de auteur de evolutie in het aansprakelijkheidsrecht en doet hij een voorstel tot invoering van een vergoedingssysteem voor medische ongevallen buiten het aansprakelijkheidsrecht om.


Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: