Taakverdeling in het burgerlijk proces

Sinds enkele jaren is er een tendens om in burgerlijke geschillen de rechter een grotere rol te laten spelen. Men spreekt van de “actieve rechter”, als een soort procesmanager.
Dit werk geeft een zeer bevattelijk overzicht van de theoretische grondslagen, maar bevat tevens een schat aan informatie over talrijke problemen uit de dagelijkse procespraktijk die in verband kunnen worden gebracht met het onderwerp.


Auteur(s):
Benoît Allemeersch
boek | verschenen | 1e editie
juli 2007 | xxviii + 671 blz.

Hardback
€ 140,-


ISBN 9789050956260

Inhoud

Sinds enkele jaren is er een tendens om in burgerlijke geschillen de rechter een grotere rol te laten spelen. Men spreekt van de “actieve rechter”, als een soort procesmanager.
De wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand biedt daarvan een opvallende illustratie. Deze evolutie roept evenwel moeilijke vragen op. Hoe zit het nu met de taakverdeling in het burgerlijk proces? Wat blijft er nog over van het beginsel dat de partijen de leiding van het proces hebben of van het zogenaamde beschikkingsbeginsel?
Voor de eerste maal krijgen deze en andere vragen een glashelder antwoord in dit uiterst leesbare werk van Benoît Allemeersch, dat de neerslag is van zijn doctoraatsonderzoek. Het werk geeft een zeer bevattelijk overzicht van de theoretische grondslagen, maar bevat tevens een schat aan informatie over talrijke problemen uit de dagelijkse procespraktijk die in verband kunnen worden gebracht met het onderwerp.


In juli 2009 werd de vijfjaarlijkse prijs Baron Emile Van Dievoet uitgereikt aan deze uitgave.
Dit is reeds de tweede prijs voor het boek.  In 2007 ontving Benoît Allemeersch hiervoor al de driejaarlijkse Prijs van het Gerechtelijk Privaatrecht (2005 - 2006 - 2007) van de vzw Algemene Modellenverzameling voor de rechtspraktijk.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.