Fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Dit boek omvat een grondige studie van ‘de fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht’.
Auteur(s):
Britt Weyts
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2003 | 560 blz.

Hardback
€ 140,-


ISBN 9789050953382

Inhoud

Bekroond met de Fernand Collin-Prijs 2004

Dit boek omvat een grondige studie van ‘de fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht’.

‘De fout van het slachtoffer’ is immers het verweermiddel dat in de praktijk het vaakst wordt ingeroepen door diegenen die aansprakelijk zijn voor de berokkende schade. Aangezien de vergoedende functie van het aansprakelijkheidsrecht aan belang wint, dringt een duidelijke afbakening van de mogelijkheid tot schadeverschuiving en -spreiding zich op.
In deel I en deel II van dit boek gaat de auteur uitvoerig in op de voorwaarden waaraan het gedrag van het slachtoffer moet beantwoorden om als verweermiddel door de aansprakelijke partij te kunnen worden ingeroepen. In deel III van dit boek onderzoekt zij hoe de fout van het slachtoffer van invloed kan zijn op de vergoeding van de schade. De toepassing van het principe van de aansprakelijkheidsverdeling wordt algemeen aanvaard. De juridische grondslag van en de voorwaarden voor een verdeling van de schadelast worden grondig toegelicht, want de wijze waarop de schade moet worden verdeeld tussen het slachtoffer en de aangesprokene blijft voor verdeeldheid zorgen in de rechtsleer en de rechtspraak. Daarom wordt in dit boek de toepassing van een uniform, causaal verdelingscriterium verdedigd. Ook wordt onderzocht in welke gevallen een uitzondering op de verdeling van de schadelast gerechtvaardigd is.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.