Online lesmateriaal

Bij een hele reeks publicaties vindt u op de website gebruiksvriendelijk en hoogstaand lesmateriaal zoals:

BORDBOEK

Digitale versie van een handboek. U kunt o.m. eigen materiaal toevoegen en belangrijke delen markeren.

PRESENTATIES

U kunt de PowerPointpresentatie downloaden en wijzigen om eigen accenten te leggen.

OEFENINGEN en OPLOSSINGEN

De oplossingen van de uitgewerkte oefeningen in het handboek zijn beschikbaar voor docenten die het boek voorschrijven als verplicht lesmateriaal.

BACK-UPBESTANDEN

Bij een aantal uitgaven in de reeks Computerboekhouden zijn back-upbestanden beschikbaar in de vorm van een .zip .bck, .xml, … bestand.

ONLINE OEFENINGEN

Met de interactieve oefeningen testen uw studenten hun kennis en kunnen ze zich voorbereiden op uw examen. U kunt de voortgang van uw studenten opvolgen. Door de verbeter- en oplossingenfunctie kunnen studenten zelfstandig met het pakket aan de slag.

BIJLAGEN
U vindt bij een aantal publicaties online ook bijlagen zoals modellen, contracten en schema's. 

U kunt gratis over dit materiaal beschikken, als uw studenten het boek verplicht aankopen als lesmateriaal (bij een minimum van 10 studenten).

U vindt het beschikbare online lesmateriaal op de pagina van het boek onder ‘Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal’.Actualiseringen’ zijn tussentijdse updates en vrij beschikbare documenten. Het lesmateriaal’ is beschikbaar voor docenten die het boek als verplicht lesmateriaal voorschrijven. Ze zijn grijs gekleurd en worden rood (beschikbaar) nadat u als docent bent aangemeld.

Gebruikt u een boek als verplicht lesmateriaal en is er bij dat boek online lesmateriaal beschikbaar? Vraag toegang via hogeronderwijs@intersentia.be.

Klik hier voor meer toelichting bij de toegang tot het online lesmateriaal.