Online aanvullend lesmateriaal

Bij een hele reeks publicaties vindt u op de website bij het desbetreffende boek gebruiksvriendelijk en hoogstaand lesmateriaal zoals:

 • oefeningen en oplossingen
 • een bordboek
 • bijlagen
 • casussen
 • PowerPointpresentatie(s)
 • online interactieve oefeningen

BORDBOEK
Het bordboek is een digitale versie van een handboek. U kunt o.m. eigen materiaal toevoegen en belangrijke delen markeren.

PRESENTATIES
U kunt de PowerPointpresentatie downloaden en wijzigen om eigen accenten te leggen.

OEFENINGEN en OPLOSSINGEN
De oplossingen van de uitgewerkte oefeningen in het handboek zijn beschikbaar voor docenten die het boek voorschrijven als verplicht lesmateriaal.

BACKUP BESTANDEN
Bij een aantal uitgaven in de reeks Computerboekhouden zijn back-upbestanden beschikbaar in de vorm van een .zip .bck, .xml, … bestand. 

          BIJLAGEN
          U vindt bij een aantal publicaties online ook bijlagen zoals modellen, contracten en schema’s. 

ONLINE OEFENINGEN
Met de interactieve oefeningen testen uw studenten hun kennis en kunnen ze zich voorbereiden op uw examen. U kunt de voortgang van uw studenten opvolgen.
Door de verbeter- en oplossingenfunctie kunnen studenten zelfstandig met het pakket aan de slag. De online oefeningen zijn gratis als minimum 10 studenten het boek voor uw vak als verplicht lesmateriaal aankopen. 

U kunt gratis over dit materiaal beschikken, als uw studenten, het boek dat over bijkomend lesmateriaal beschikt, verplicht dienen aan te kopen als lesmateriaal ( bij een minimum van 10 studenten).


Over welk lesmateriaal beschikt het boek dat u gebruikt?

Als er digitaal lesmateriaal bij uw boek ontwikkeld werd, vindt u dat terug op de pagina van het boek op www.intersentia.be, onder ‘Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal’.

 • ‘Actualiseringen’ (linkerkolom) zijn tussentijdse updates en vrij beschikbare documenten. Ze zijn rood gekleurd.

 • Onder ‘lesmateriaal’ (rechterkolom) staan bestanden die enkel beschikbaar zijn voor docenten die het boek als verplicht lesmateriaal voorschrijven. Ze zijn grijs gekleurd.

 

 

 

 


Hoe bekomt u het extra ‘versleuteld’ lesmateriaal?

Indien u het boek gebruikt als verplichte cursus voor uw studenten, kunt u het extra lesmateriaal zelf downloaden via de Intersentia website. Daarvoor dient u zich eerst te registreren op onze website als docent.

U brengt vervolgens ons op de hoogte dat u het boek als verplicht lesmateriaal gebruikt. Stuur daartoe een e-mail naar hogeronderwijs@intersentia.be met opgave van uw ECTS-fiche. Wij geven u toegang tot het gevraagde lesmateriaal. Na bevestiging hiervan logt u opnieuw in en surft u naar de pagina van het boek. Het lesmateriaal (nu rood gekleurd) is toegankelijk en downloadbaar. 

 
Stap1: Inloggen op www.intersentia.be

 • Aanmelden doet u via de knop ‘Inloggen’ bovenaan de homepage van Intersentia.      

   
Stap 2: Maak een account aan als docent


                    Inloggen     


Stap 3: Vul uw gegevens in en duid aan aan welke onderwijsinstelling u lesgeeft


Inloggen


Hoe geef ik studenten toegang tot de online oefeningen?

Als een boek met online content voor uw vak verplicht studiemateriaal is, kunt u toegang voor uw studenten aanvragen:

 • Stuur een mail naar Inge Verbeeck via i.verbeeck@intersentia.be, met opgave van de ECTS-fiche van uw vak en het aantal studenten.

 • U ontvangt een e-mail met de gegevens en de werkwijze waarmee u toegang krijgt tot de online oefeningen op onze website. 

 
De procedure om uw studenten toegang te geven wordt duidelijk uitgelegd in onderstaande video:
Nieuw is de mogelijkheid om uw studenten op te volgen via de Intersentia website: wilt u weten hoe dat in zijn werk gaat, bekijk onderstaande video: