Elektronische oefeningen in klasverband

Een groeiend aantal uitgaven is voorzien van elektronische oefeningen. Of ook het handboek dat u voorschrijft als verplicht lesmateriaal, voorzien is van een dergelijk pakket, kunt u nagaan op de webpagina van het handboek. Onderaan de webpagina, in de kolom lesmateriaal, herkent u dit aan het volgende icoon:

Wenst u na te gaan of deze elektronische oefeningen geschikt zijn voor uw studenten, neem dan contact op met de uitgeverij. Dit kan via e-mail naar Inge Verbeeck  (i.verbeeck@intersentia.be). Verwijs in uw e-mail zowel naar het handboek dat u gebruikt, als naar de ECTS-fiche of studiegids om aan te tonen dat u het boek voorschrijft als verplicht studiemateriaal aan uw studenten.

Na beoordeling van de elektronische oefeningen kunt u deze ook ter beschikking stellen van uw studenten. Bezorg ons uw studentenaantal, zodat we u de nodige rechten kunnen toekennen om aan de slag te gaan met uw studenten.

Heeft u een startsein gekregen van de uitgeverij, log dan opnieuw in op intersentia.be en surf naar de webpagina van het desbetreffende handboek. Na een klik op de knop ‘Elektronische oefeningen’ kunt u uw studenten indelen in verschillende klasgroepen. Per klasgroep kunt u vervolgens uw studenten toevoegen aan deze groep, via de knop ‘Bewerken’. Op de volgende webpagina kunt u het Excelbestand toevoegen met de e-mailadressen van uw studenten. Na het opladen van uw bestand ontvangt elke student een e-mail met zijn persoonlijke licentiecode.

Deze procedure kunt u eveneens bekijken in deze demo.

Tijdens het academiejaar kunt u de studenten verder opvolgen via de rapporteringmodule. Wie maakt oefeningen? Welke fouten maken de studenten? Enz. De rapporteringsmodule kunt u eveneens raadplegen via de knop ‘Start deze applicatie’; open vervolgens het tabblad ‘Rapportering’.

Deze procedure kunt u eveneens bekijken in deze demoFAQ


1) Edumatic aanvaardt mijn Excelbestand niet.

Wat nu? Indien het Excelbestand niet wordt aanvaard, zijn er twee mogelijke oorzaken:
a) U heeft het maximum aantal licenties overschreden. Neem contact op met de uitgeverij en maak melding van dit probleem. De uitgeverij dient eerst uw studentenaantal aan te passen alvorens u verder aan de slag kunt.

b) Het Excelbestand is niet correct opgemaakt. Enkel kolom A van het Excelbestand wordt ingelezen. Zorg er dus voor dat de e-mailadressen van uw studenten aaneensluitend zijn opgelijst in kolom A, te starten bij rij 1.

2) Hoe kan ik als docent mijn student helpen als hij of zij de e-mail met persoonlijke licentiecode niet ontving of niet meer terugvindt?

U kunt per klasgroep een herinnering verzenden.

Open hiervoor de klasgroep via de knop ‘Bewerken’; vervolgens klikt u op ‘Stuur een herinnering’. Alle studenten die hun licentiecode niet eerder geactiveerd hebben, krijgen nu een herinneringsmail met hun persoonlijke licentiecode.

Wilt u slechts één bepaalde student helpen met zijn/haar persoonlijke vraag, dan kunt u zijn/haar licentiecode opzoeken in de applicatie.
Open hiervoor de groep via de knop ‘Bewerken’. Op de volgende pagina kunt u de lijst raadplegen met e-mailadressen waarheen een licentiecode werd verzonden. De persoonlijke licentiecode staat per student genoteerd naast het e-mailadres.

3) Ik wil laattijdige inschrijvers een licentiecode bezorgen; hoe doe ik dat?

Voor laattijdige inschrijvers kunt u een nieuwe klasgroep aanmaken, maar u kunt ze ook toevoegen aan een bestaande groep.

Klik op de knop ‘Bewerken’; op de volgende pagina kunt u een nieuw Excelbestand toevoegen. Neem in dit bestand enkel de e-mailadressen op van de nieuwe inschrijvers.

Krijg je een foutmelding bij het opladen van het Excelbestand, bekijk dan zeker FAQ 1.

4) Waar vind ik eenvoudig de rapportering terug om mijn studenten op te volgen?

Wenst u tijdens het academiejaar na te gaan of uw studenten effectief de leerstof inoefenen, dan kunt u de rapporteringsmodule raadplegen. Surf naar intersentia.be en start de elektronische oefenmodule opnieuw op vanuit de Intersentia website. Selecteer de klasgroep die u wenst te controleren, klik op ‘Bewerken’ en raadpleeg vervolgens de pagina ‘Rapportering’.